Aanmelden

image-text

U kunt zich bij het Amateurspalet aanmelden als lid met de keuze tussen:

  • Zonder les, maar wel toegang tot alle activiteiten
  • Een of meerdere cursussen en toegang tot alle activiteiten
 

Bent u al lid en wilt u voor een extra les inschrijven, kijk dan op het inschrijfformulier op welke dagdelen nog plaats is.
U kunt daarna uw aanmelding voor een extra cursus mailen naar: ledenadministratie@amateurspalet.nl

 

Meer informatie:

  • Actuele tarieven Contributie en lesgelden.
  • Het actuele lesrooster.
  • Na aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestigingsbrief waarin verdere informatie staat.
  • wordt in rekening gebracht 6 maanden contributie (€ 30,00 per halfjaar) en lesgeld.
    Bij latere instroom wordt het lesgeld pro rato berekend. U krijgt na toelating een rekening van de penningmeester, waarna u het verschuldigde bedrag kunt overmaken.
  • Uw lidmaatschap wordt aan het einde van een seizoen stilzwijgend verlengd.
 
 

Amateurspalet gaat veilig om met uw persoonsgegevens conform de nieuwe privacywet AVG en de Privacy verklaring Amateurspalet. Voor alle lessen en activiteiten gelden Huisregels (versie aug.2018).  Als het atelier open is en beperkende maatregelen van kracht zijn wegens Corona, gelden ook de Anderhalve meter regels Atelier.

Onder lidmaatschap: Algemene voorwaarden treft u ook de Statuten inclusief Huishoudelijk Reglement (PDF).

Het aanmelden lukt niet

Wat nu?

Heeft u problemen met het aanmelden of inschrijven. Neem dan snel contact op met ……

Back to top